[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > 4. Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn

4. Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử, chương trình bổ sung thêm chức năng Chuyển đổi hóa đơn giấy để đơn vị có thể nộp kèm mẫu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế. 
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R14: Đơn vị không thể chuyển đổi hóa đơn giấy của mẫu Hóa đơn điện tử khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R14: Chương trình cho phép chuyển đổi hóa đơn giấy của mẫu Hóa đơn điện tử khi khởi tạo mẫu để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn.
Giả sử, khi kế toán muốn chuyển đổi hóa đơn giấy có thể thực hiện như sau:
1. Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\Mẫu hóa đơn\Thêm
2. Khi kế toán chọn đến hình thức hóa đơn là Hóa đơn điện tử, trên giao diện khởi tạo Mẫu hóa đơn bổ sung thêm chức năng Chuyển đổi HĐ giấy cho phép xem mẫu hóa đơn chuyển đổi ra hóa đơn giấy.

3. Trên giao diện Chuyển đổi hóa đơn giấy, kế toán có thể nhấn In để in luôn mẫu hóa đơn ra giấy hoặc nhấn Xuất khẩu mẫu hóa đơn ra file PDF hoặc file Word phục vụ cho việc nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử    Xem thêm