[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R14 > 6. Cải tiến cơ chế xuất kết quả báo cáo về load phân trang

6. Cải tiến cơ chế xuất kết quả báo cáo về load phân trang


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R14, Khi xem một số báo cáo, kế toán có thể xem theo từng trang báo cáo để thuận tiện hơn.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R14: Khi xem báo cáo đang hiển thị dữ liệu trên một trang gây bất tiện khi xem.
  • Từ phiên bản R14: Khi xem báo cáo Tổng hợp bán hàngSổ chi tiết bán hàng, danh sách báo cáo sẽ được phân theo từng trang.
Giả sử, khi muốn xem báo cáo Sổ chi tiết bán hàng theo mặt hàng, kế toán có thể chọn trang muốn xem:

             


        Xem thêm