[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R15 > 6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.

6. Với mẫu hóa đơn song ngữ, kế toán muốn phần chữ tiếng Anh phải bé hơn so với phần chữ tiếng việt nhằm đảm bảo đúng theo quy định chung về hóa đơn.


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R15, đối với các mẫu hóa đơn điện tử song ngữ, cỡ chữ tiếng Anh sẽ nhỏ hơn chữ tiếng Việt để đáp ứng quy định chung về hóa đơn.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R15: Trên các hóa đơn điện tử song ngữ, phần chữ tiếng Anh đang có kích chỡ bằng với phần chữ tiếng Việt.
 • Từ phiên bản R15: Trên các hóa đơn điện tử song ngữ, phần chữ tiếng Anh sẽ được chỉnh sửa lại kích cỡ nhỏ hơn phần chữ tiếng Việt để đáp ứng quy định chung về hóa đơn. Sẽ áp dụng cho các mẫu sau:
- Hóa đơn bán hàng (Song ngữ)
- Hóa đơn giá trị gia tăng (Song ngữ) - Mẫu 1
- Hóa đơn giá trị gia tăng (Song ngữ) - Mẫu 2
Giả sử, khi kế toán Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử dựa trên mẫu Hóa đơn giá trị gia tăng (Song ngữ) - Mẫu 1. Sau khi thực hiện Phát hành Hóa đơn điện tử, trên các hóa đơn khi kế toán dùng chức năng Xem hóa đơn, Gửi hóa đơn cho KH, Tải hóa đơn, Chuyển thành hóa đơn giấy hay Tra cứu hóa đơn sẽ hiển thị mẫu hóa đơn trong đó có cỡ chữ phần tiếng Anh nhỏ hơn so với phần tiếng Việt.
Lưu ý: Đối với những Mẫu hóa đơn đã khởi tạo từ phiên bản trước phiên bản R15 thì cỡ chữ phần tiếng Anh vẫn hiển thị như cũ.


  Xem thêm
  1. Trên danh sách hóa đơn điện tử, kế toán mong muốn thấy nhanh được tên và email của người nhận tương ứng với hóa đơn đã gửi để tra cứu nhanh được đã gửi hóa đơn cho ai khi cần.
  2. Cập nhật bổ sung thông tin liên hệ, email, số tài khoản, địa bàn kinh doanh của 3 văn phòng MISA Đà Nẵng, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột trên AMIS.VN - Kế toán
  3. Cập nhật đơn vị tính trên biểu thuế tài nguyên theo công văn 1385/TCT/CNTT
  4.Trên Sổ chi tiết bán hàng, có thể xem được từng lần bán hàng thực hiện cho công trình nào để đối chiếu tình hình bán hàng trong kỳ với từng khách hàng theo công trình
  5. Khi NSD tạo dữ liệu kế toán trên AMIS 2.0 WEB thì ngày bắt đầu năm tài chính phải là ngày 01 của tháng đầu quý nhằm đảm bảo đúng theo luật định.
  7. Chuyển vị trí các phần thiết lập Email gửi hóa đơn; Thiết lập kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử, Các website tra cứu của phân hệ Hóa đơn điện tử để người dùng dễ dàng tra cứu, xem khi cần
  8. Khi chuyển Hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy nếu hóa đơn nhiều hơn 1 trang thì trên hóa đơn giấy hiển thị dòng ghi chú “tiep theo trang truoc – trang X/Y”
  9. Trên tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN), phần [M2] Số tiền chậm nộp được tính theo mức 0,0003/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp nhằm đảm bảo số liệu đúng quy định
  10. Kế toán muốn nhìn thấy số điện thoại người nhận hóa đơn trên danh sách đề nghị xuất HĐ để dễ dàng liên hệ khi cần thiết
  11. Khi Ban tài chính từ chối xuất hóa đơn thì phần mềm tự động gửi mail cho nhân viên kinh doanh để NVKD biết kiểm tra lại đề nghị xuất hóa đơn, giúp quy trình làm việc được nhanh chóng hơn