[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R16 > 2. Kế toán mong muốn in được báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả NCC theo nhóm NCC để GĐ dễ dàng đối chiếu, phê duyệt đề nghị thanh toán cho NCC

2. Kế toán mong muốn in được báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả NCC theo nhóm NCC để GĐ dễ dàng đối chiếu, phê duyệt đề nghị thanh toán cho NCC


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R16, kế toán có thể xem được báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo nhóm nhà cung cấp để dễ dàng đối chiếu, tra cứu và đánh giá tình hình công nợ phải trả nhà cung cấp theo từng nhóm Nhà cung cấp.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R16: Trên danh sách Báo cáo, bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo nhóm nhà cung cấp. Để xem được báo cáo, kế toán có thể thực hiện như sau:
1. Vào Báo cáo\Mua hàng: Chọn xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo nhóm nhà cung cấp.
2. Chọn các tham số báo cáo cần xem, nhấn Đồng ý.
    3. Hiển thị báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả theo nhóm nhà cung cấp. Kế toán có thể Xuất khẩu hoặc In báo cáo để lưu trữ và quản lý.


    Xem thêm