[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R17 > 1. Kế toán BTC muốn có thể xóa bỏ được dự kiến chi hủy trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo đúng số liệu dự kiến chi

1. Kế toán BTC muốn có thể xóa bỏ được dự kiến chi hủy trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo đúng số liệu dự kiến chi


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R17, kế toán có thể xóa bỏ các dòng hủy dự kiến chi trong trường hợp hủy nhầm để đảm bảo tính đúng đắn về mặt số liệu của các hợp đồng bán/dự án.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R17: Khi kế toán thực hiện huỷ nhầm dự kiến chi của hợp đồng/dự án thì không thể xoá các dự kiến chi đã huỷ đó.

  • Từ phiên bản R17: Chương trình bổ sung thêm chức năng Loại bỏ dự kiến chi hủy để kế toán có thể xóa đi các dòng hủy dự kiến chi đã tạo nhầm

Giả sử, đơn vị có phát sinh 2 hợp đồng HDP012835 HDP012840 có thông tin khách hàng gần giống nhau. Khi nhân viên kinh doanh thông báo huỷ dự kiến chi cho hợp đồng HDP012840, kế toán thực hiện hủy dự kiến chi theo yêu cầu, tuy nhiên lại huỷ nhầm dự kiến chi của hợp đồng HDP012835.
Để loại bỏ đi dòng Hủy dự kiến chi đã tạo nhầm, kế toán thực hiện như sau:
  • Vào danh sách Hợp đồng bán.
  • Chọn hợp đồng bán HDP012835.
  • Tại tab 7. Ghi nhận doanh số, chọn dòng Hủy dự kiến chi muốn xoá, nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ dự kiến chi huỷ.
      
  • Chương trình hiển thị thông báo, chọn Yes.
                 
Lưu ý: Với dự án chỉ loại bỏ được dự kiến chi hủy của riêng dự án.


Xem thêm