[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R18 > 3. Cải tiến phân trang trên danh sách công nợ bán hàng và công nợ mua hàng

3. Cải tiến phân trang trên danh sách công nợ bán hàng và công nợ mua hàng


  
1. Mục đích
    Kể từ phiên bản R18, khi kế toán xem danh sách công nợ mua hàng và bán hàng sẽ xem theo dạng phân trang để cải tiến tốc độ thao tác trên hai danh sách này.
  2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R18: Trên danh sách công nợ mua hàng và bán hàng sẽ hiển thị toàn bộ thông tin trên một trang duy nhất dẫn đến việc tải dữ liệu và thực hiện các thao tác bị chậm.
  • Từ phiên bản R18 trở đi: Trên danh sách công nợ mua hàng và bán hàng sẽ hiển thị thông tin theo từng trang giúp thao tác trên danh sách được nhanh hơn.
  Cụ thể:
  • Tại phân hệ Mua hàng\tab Công nợ, danh sách công nợ phải trả sẽ hiển thị phân trang, mỗi trang hiển thị 100 dòng. Để xem đến trang mong muốn, có thể sổ danh sách trang và chọn trang cần xem.
  • Ngoài ra, có thể xem trang mong muốn bằng cách nhấn vào các chức năng:
   • Xem trang tiếp theo trang đang chọn:
   • Xem trang cuối cùng:
   • Xem trang trước trang đang chọn:
   • Xem trang đầu tiên:

  • Tương tự, tại phân hệ Bán hàng\tab Công nợ, danh sách công nợ phải thu cũng hiển thị phân trang để tăng tốc độ hiển thị dữ liệu và tốc độ khi thao tác các chức năng trên danh sách.


   Xem thêm