[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R20 > 3. Bổ sung câu cảnh báo khi dữ liệu chưa được tải về đầy đủ

3. Bổ sung câu cảnh báo khi dữ liệu chưa được tải về đầy đủ


  
1. Mục đích
Tại phiên bản R20, khi kế toán thực hiện các thao tác trên chứng từ chưa được tải về đầy đủ, chương trình sẽ hiện câu cảnh báo và hướng dẫn để kế toán được biết.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R20: Khi thông tin trên các chứng từ chưa được tải về đầy đủ, khi kế toán thực hiện các thao tác Bỏ ghi, Sửa, Xóa...trên chứng từ thì chương trình sẽ hiện cảnh báo sau để kế toán được biết và thực hiện tải lại dữ liệu đầy đủ:


Xem thêm