[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > 1. Kế toán muốn thông tin Địa chỉ trên phiếu thu hiển thị Địa chỉ hồ sơ của Nhân viên để có căn cứ xác định chính xác đối tượng nộp tiền trong công ty

1. Kế toán muốn thông tin Địa chỉ trên phiếu thu hiển thị Địa chỉ hồ sơ của Nhân viên để có căn cứ xác định chính xác đối tượng nộp tiền trong công ty


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R22, khi kế toán lập chứng từ Phiếu thu có đối tượng là nhân viên tại công ty, chương trình cho phép hiển thị thông tin Địa chỉ của nhân viên là Địa chỉ hồ sơ của nhân viên để có căn cứ xác định cụ thể đối tượng nộp tiền.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R22: Trên chứng từ Phiếu thu, khi chọn đối tượng là Nhân viên thông tin Địa chỉ đang hiển thị là thông tin Phòng ban mà nhân viên trực thuộc.
  • Từ phiên bản R22: Khi in chứng từ Phiếu thu có chọn đối tượng là Nhân viên, cho phép hiển thị thêm thông tin Địa chỉ liên hệ đã khai báo trên Danh mục\Nhân viên để làm căn cứ xác định cụ thể đối tượng nộp tiền. Để hiển thị được thông tin Địa chỉ liên hệ của nhân viên trên Phiếu thu, có thể thực hiện như sau:
1. Giả sử kế toán lập chứng từ Phiếu thu có chọn đối tượng là Nhân viên

2. Tại chức năng In\Xổ danh sách mẫu phiếu thu\Chọn mẫu 01 - TT: Phiếu thu

3. Nhấn Sửa mẫu\Trên giao diện Sửa mẫu, vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA\kéo trường EmployeeContactAddress vào mẫu.

4. Lưu mẫu\Trên giao diện mẫu Phiếu thu 01 - TT: Phiếu thu hiển thị thông tin Địa chỉ liên hệ đã khai báo trên Danh mục\Nhân viên

Lưu ý: Thực hiện tương tự đối với các mẫu:
- 01-TT: Phiếu thu (Mẫu 2 liên)
- 01 - TT: Phiếu thu (Mẫu A5)
- 01 - TT: Phiếu thu (Mẫu dành cho in giấy cuộn)
- Phiếu thu (Mẫu đầy đủ)Xem thêm