[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R22 > 2. Kế toán muốn phần mềm chỉ ra hướng dẫn nếu thiết lập mail gửi hóa đơn không thành công khi Tài khoản Gmail, Yahoo chặn không cho phép đăng nhập với thiết bị kém bảo mật hơn

2. Kế toán muốn phần mềm chỉ ra hướng dẫn nếu thiết lập mail gửi hóa đơn không thành công khi Tài khoản Gmail, Yahoo chặn không cho phép đăng nhập với thiết bị kém bảo mật hơn


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R22, khi thiết lập email gửi hóa đơn điện tử không thành công, chương trình sẽ hướng dẫn cụ thể để kế toán dễ dàng nắm được cách xử lý.
2. Chi tiết thay đổi
 • Trước phiên bản R22: phần mềm chỉ ra hướng dẫn chung chung "Thiết lập email chưa đúng. Vui lòng kiểm tra lại." khi kế toán thiết lập không đúng
 • Từ phiên bản R22: phần mềm chỉ ra hướng dẫn cho từng trường hợp nếu kế toán thiết lập chưa đúng để kế toán dễ dàng thiết lập lại.
  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Máy chủ mail, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:
  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Cổng, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:
  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Phương thức bảo mật, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:
  • Trường hợp kế toán sử dụng gmail và thiết lập sai Tên đăng nhập, Mật khẩu, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:
  • Trường hợp mail chặn thiết bị kém bảo mật, kế toán tham khảo hưởng dẫn tại đây


Xem thêm