[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R24, khi kế toán thực hiện sắp xếp danh sách thì có thể thực hiện được việc bỏ sắp xếp thực hiện trước đó để trở về sắp xếp mặc định ban đầu.
2. Chi tiết thay đổi
  • Trước phiên bản R24: Trước phiên bản R24, Khi Kế toán thực hiện sắp xếp tăng dần hoặc giảm dần tại một cột bất kỳ trên (chứng từ, danh mục, báo cáo...) thì chỉ có thể đổi cách sắp xếp từ tăng dần sang giảm dần (và ngược lại) hoặc đổi cột sắp xếp mà không thể quay lại cách sắp xếp mặc định ban đầu.
Lưu ý: Nếu muốn quay trở lại sắp xếp ban đầu thì chỉ có cách thực hiện Lấy lại mẫu ngầm định, cách này sẽ đồng thời làm mất đi những tùy chọn mẫu đã thiết lập trước đó.
  • Từ phiên bản R24: Khi thực hiện sắp xếp trên danh sách, kế toán có thể Bỏ sắp xếp mà không cần thực hiện Lấy lại mẫu ngầm định.
Giả sử, kế toán thực hiện sắp xếp danh sách Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ theo cột Số chứng từ:

Khi muốn thực hiện Bỏ sắp xếp, nhấn chuột phải vào dòng tiêu đề của các cột\chọn Bỏ sắp xếp hoặc nhấn tổ hợp phím Ctr + Shift + R. Danh sách sẽ trở về sắp xếp ban đầu.


Xem thêm