[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R27 > Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32

Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32


  

1. Mục đích

Theo quy định của TT 32/2011-BTC: Thông tin Số lượng là thông tin bắt buộc đối với mặt hàng có tính chất là Vật tư hàng hóa, Thành phẩm. Những mặt hàng có tính chất là Dịch vụ, Chỉ là diễn giải thì vẫn cho phép nhập Số lượng bằng 0.

2. Chi tiết thay đổi.

  • Trước phiên bản R27, phần mềm vẫn đang cho phép nhập Số lượng bằng 0 cho tất cả các mặt hàng trên các chứng từ có chọn được mặt hàng => không đúng theo TT 32/2011-BTC đã quy định.
  • Từ phiên bản R27, đối với dữ liệu có thiết lập Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, phần mềm sẽ không cho phép nhập Số lượng bằng 0 trên các chứng từ sau:
  • Chứng từ bán hàng kèm hóa đơn
  • Hóa đơn
  • Trả lại hàng mua
  • Chuyển kho
  • Xuất kho cho chi nhánh khác
Lưu ý: Đối với chứng từ Chuyển kho, Xuất kho cho chi nhánh khác chỉ áp dụng khi thiết lập Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hóa đơn tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
  • Khi nhập liệu mặt hàng có tính chất là Vật tư hàng hóa, Thành phẩmSố lượng bằng 0, chương trình sẽ cảnh báo:

  • Đối với mặt hàng có tính chất là Dịch vụ, Chỉ là diễn giải, hoặc dữ liệu không tích Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn thì chương trình vẫn cho phép nhập Số lượng bằng 0.


Xem thêm