[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Cho phép quản lý công nợ theo đơn đặt hàng giúp theo dõi được chi tiết tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí thay đổi chỉ hiển thị chi tiết các KMCP cho các chi nhánh
Thay đổi icon các nghiệp vụ con của AMIS.VN
Bổ sung báo báo cáo công nợ theo đơn đặt hàng giúp theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng
Tự động cập nhật thay đổi thông tin nhóm vật tư hàng hóa trên AMIS.VN - Kế toán sang AMIS.VN - Bán hàng và ngược lại
Thể hiện được số lượng và giá trị của hàng đã trả lại trên báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng giúp phản ánh đúng giá trị đã thực hiện của đơn đặt hàng
Giúp kế toán biết đề nghị xuất hóa đơn cho hợp đồng đã ghi doanh số năm nào
Thay đổi logo của phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice
Cập nhật tên chi cục thuế tỉnh Cà Mau theo Công văn số 5296/TCT-CNTT và cập nhật theo hỗ trợ kê khai 4.1.2
Cho phép ngừng phân bổ chi phí trả trước để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phẩn bổ
Thay đổi cách tính dung lượng của các dữ liệu Kế toán trên AMIS 2.0 đảm bảo khách hàng được hưởng quyền lợi tốt nhất từ MISA
Giúp kế toán tạo mới dữ liệu từ dữ liệu năm trước để lấy được số dư, danh mục và các phát sinh của năm mới sang dữ liệu mới


Xem thêm