[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R35 > Báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị bổ sung thêm cột Giá trị hợp đồng

Báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị bổ sung thêm cột Giá trị hợp đồng


  
1. Mục đích
Kể từ phiên bản R35, chương trình cải tiến cho phép kế toán có thể phân biệt giữa giá trị nhân viên được ghi nhận doanh số và giá trị thực của hợp đồng khi xem trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R35: Hiện nay kế toán từng văn phòng khi sử dụng Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị xem gom nhóm theo từng nhân viên để xác định doanh số được ghi nhận của từng Nhân viên kinh doanh bao gồm cả trường hợp chia doanh số để xác định tiền lương, thưởng cho nhân viên trong từng kỳ. Đối với trường hợp hợp đồng được chia doanh số mặc dù trên danh sách hợp đồng của kế toán không nhìn thấy nhưng trên báo cáo tổng hợp doanh số theo đơn vị thì vẫn lên chính xác phần được chia của nhân viên kinh doanh. Nhưng kế toán chưa có dấu hiệu nhận biết nào để phân biệt là hợp đồng nào là được chia, hợp đồng nào là không được chia và giá trị thật của hợp đồng là bao nhiêu, khiến rất khó để kế toán theo dõi.
  • Từ phiên bản R35 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cột Giá trị hợp đồng trên báo cáo Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị
1. Vào Báo cáo/Hợp đồng/Tổng hợp doanh số theo đơn vị, chọn tham số báo cáo/Đồng ý. Chương trình hiển thị báo cáo có bổ sung thêm cột Giá trị hợp đồng.


Xem thêm