[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép kế toán sao chép toàn bộ danh sách hợp đồng ra file Excel để dễ dàng đối chiếu, so sánh mà không cần dùng chức năng Xuất khẩu.
2. Các bước thực hiện
1. Vào danh sách hợp đồng, nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn nhanh tất cả hợp đồng.
2. Nhấn chuột phải và chọn Sao chép, chương trình sẽ sao chép toàn bộ danh sách hợp đồng.
3. Paste danh sách hợp đồng vừa copy sang file Excel.

Lưu ý: Kế toán chỉ có thể sao chép toàn bộ danh sách hợp đồng.


Xem thêm