[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Hỗ trợ lập nhanh chứng từ bán hàng dựa vào các thông tin có sẵn trên hợp đồng bán.
2. Các bước thực hiện
1. Trên danh sách hợp đồng bán, chọn hợp đồng muốn lấy thông tin sang chứng từ bán hàng.
2. Nhấn chuột phải, chọn Sinh hóa đơn bán hàng, chương trình tự động sinh ra chứng từ bán hàng lấy theo thông tin trên Hợp đồng như: Khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ.

3. Nhấn Cất.
3. Lưu ý
  • Sau khi sinh hóa đơn bán hàng từ hợp đồng bán, chương trình sẽ tự động cập nhật lại thông tin Số lượng đã giao của VTHH trên hợp đồng.
  • Với các hợp đồng bán đã lập hóa đơn bán hàng, kế toán có thể tích chọn Đã xuất hóa đơn cho nhiều hợp đồng cùng lúc.
  • Với các hợp đồng bán đã được xuất hóa đơn, kế toán có thể cập nhật ngày gửi hóa đơn cho các hợp đồng đó trên danh sách để thuận tiện trong công tác quản lý.Xem thêm