[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép sửa nhiều vật tư, hàng hoá có các tính chất cùng lúc.
  2. Các bước thực hiện
  1. Chọn các vật tư hàng hoá cần sửa trên danh sách (giữ phím Ctrl + nhấn chuột vào VTHH cần sửa).
  2. Nhấn chuột phải và chọn chức năng Sửa hàng loạt.

  3. Nhập thông tin cần sửa giống nhau cho các VTHH.

  4. Nhấn Cất.


  Xem thêm