[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
AMIS.VN-Kế toán đã thiết lập sẵn danh sách các tài khoản hiển thị và tài khoản sẽ được ngầm định khi hạch toán, gắn với từng loại chứng từ, nhằm giảm tối đa các thao tác khi nhập liệu. Tuy nhiên, Kế toán vẫn có thể sửa đổi lại thông tin các tài khoản ngầm định sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý thực tế của doanh nghiệp.

  2. Các bước thực hiện
  1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Tài khoản ngầm định.
  2. Chọn tài khoản ngầm định cần thay đổi thông tin trên danh sách.
  3. Nhấn Sửa.

  4. Cập nhật lại thông tin thay đổi của tài khoản ngầm định:
  • Thay đổi lại danh sách các tài khoản sẽ hiển thị khi khai báo chứng từ theo loại:
   • Nhấn biểu tượng .
   • Tích chọn các tài khoản muốn hiển thị trong danh sách.
   • Nhấn Đồng ý.

  • Chọn tài khoản ngầm định hiển thị khi thêm chứng từ:

  5. Nhấn Cất.


  Xem thêm