[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R29 > Thay đổi tên gọi hóa đơn giấy thành chứng từ giấy theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP

Thay đổi tên gọi hóa đơn giấy thành chứng từ giấy theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP


  
1. Mục đích
Theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP, phần mềm thay đổi tên gọi "hóa đơn giấy" thành "chứng từ giấy"
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Phần mềm thay đổi tên gọi Hóa đơn giấy thành Chứng từ giấy.

Lưu ý: Phần mềm đổi tên gọi Hóa đơn giấy thành Chứng từ giấy trên các giao diện sau:
  • Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn, trên danh sách hóa đơn
  • Phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử
  • Phân hệ Kho\tab Chuyển kho
  • Trên các chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy, Chuyển thành hóa đơn giấy hàng loạt
  • Trên nội dung hóa đơn chuyển đổi thành chứng từ giấy
  • Giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn


Xem thêm