[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép thiết lập công thức để tính ra số lượng hàng hoá được bán trên chứng từ bán hàng. Thường áp dụng đối với các mặt hàng bán theo diện tích, thể, tích, chu vi... như: kính, sắt,...
  2. Các bước thực hiện
  1. Chọn chức năng Công thức tính số lượng khi khai báo vật tư hàng hóa (trừ VTHH có tính chất là Dịch vụ và Chỉ là diễn giải).

  2. Chọn công thức tính đã được hệ thống thiết lập sẵn từ danh sách.

  Hoặc tự thiết lập công thức tính mới:
  • Chọn Dựa trên cách tính giá trị là Khác.
  • Sử dụng các tiêu thức và phép tính để lập ra công thức. => Có thể sử dụng chức năng Kiểm tra công thức để xem công thức được thiết lập có hợp lệ hay không.

  3. Nhấn Đồng ý sau khi thiết lập xong công thức
  Lưu ý: Với các VTHH đã thiết lập công thức, để tính được số lượng hàng bán ra trên chứng từ, Kế toán thực hiện như sau:
  1. Sửa lại mẫu chứng từ để hiển thị lên các cột tương ứng với công thức đã thiết lập. (Xem hướng dẫn cách sửa mẫu chứng từ tại đây).
  2. Nhập thông tin theo công thức đã thiết lập, chương trình sẽ tự động tính ra số lượng hàng được bán.
  Xem thêm