[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Tích hợp chữ ký số điện tử MISA eSign trên AMIS ACT 2.0.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R44: Người dùng phải sử dụng chữ ký số do bên thứ 3 cung cấp hoặc phải dùng công cụ kết nối, lắp đặt của ứng dụng khác rất mất thời gian.
 • Từ phiên bản R44 trở đi: MISA cung cấp chữ ký số giúp khách hàng có thể sử dụng chữ ký này để ký trực tiếp trên hóa đơn, tờ khai thuế và báo cáo thuế.
Cách thực hiện trên phần mềm:
 • Trên ACT 2.0, vào Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số:

 • Hoặc vào Nghiệp vụ\Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập ký số:

 • Màn hình Thiết lập ký số bổ sung thêm tùy chọn: Ký thông qua dịch vụ chữ ký điện tử MISA.
  • Để đăng nhập eSign, tích chọn Ký thồng qua dịch vụ chữ ký điện tử MISA, nhập các thông tin cần thiết: Email, mật khẩu, mã xác thực.
  • Nhấn Đồng ý.
  • Sau khi đăng nhập thành công, người dùng có thể thực hiện ký và phát hành hóa đơn điện tử thông qua chữ ký số MISA eSign.


Xem thêm