[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép kế toán tìm kiếm dữ liệu trên các danh sách chứng từ, danh mục, giao diện tìm nhanh, giao diện tham số báo cáo.
  2. Các bước thực hiện
  1. Tại vị trí cho phép tìm kiếm, nhập nội dung và nhấn phím Enter hoặc Tab.
  2. Chương trình hiển thị kết quả tìm kiếm trên danh sách.

  Lưu ý:
  • Sau khi nhập nội dung tìm kiếm, kế toán không nhấn phím Enter hoặc Tab thì chương trình sẽ không thực hiện tìm kiếm và khi bấm chuột ra vị trí khác thì chương trình sẽ xóa nội dung tìm kiếm đã nhập trước đó.
  • Trường hợp muốn chương trình tìm kiếm chính xác theo nội dung nhập để tăng tốc độ hiển thị dữ liệu thì xem hướng dẫn tại đây.


  Xem thêm