[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R50 > Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra

Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra


  
1. Mục đích
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp dựa vào thông tin tình trạng Mã số thuế của Doanh nghiệp trên hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra giúp kế toán DN phát hiện kịp thời các DN ngừng hoạt động, bỏ trốn khi ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh trong DN.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Cho phép kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp thông qua kiểm tra thông tin MST của khách hàng trên hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra.
Cách thực hiện trên phần mềm:
Người sử dụng có thể kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp như sau:
1. Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp khi khai báo khách hàng, nhà cung cấp
  • Vào Danh mục\Đối tượng\Khách hàng/Nhà cung cấp
  • Nhấn Thêm để khai báo thông tin khách hàng/người cung cấp
  • Nhấn Lấy dữ liệu để kiểm tra tình trạng hoạt động của khách hàng/nhà cung cấp
  • Lúc này, phần mềm hiển thị thông báo về tình trạng hoạt động của doanh nghiệp
  • Lưu ý: Kiểm tra tương tự khi cất các chứng từ có thể nhập liệu về thông tin hóa đơn đầu vào và đầu ra trên các phân hệ: Quỹ/Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Kho, Tổng hợp. Khách hàng được khai báo phải là tổ chức mới kiểm tra được tình trạng hoạt động của doanh nghiệp.
2. Tự động thực kiểm tra tình trạng hoạt động doanh nghiệp trên các chứng từ có liên quan đến Khách hàng và Nhà cung cấp
 • Trên các chứng từ có liên quan đến Khách hàng và nhà cung cấp, khi người dùng nhấn Cất thì sẽ tự động cảnh báo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Trên các chứng từ liên quan đến Khách hàng và nhà cung cấp, nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm Khách hàng/Nhà cung cấp.
 • Nhập thông tin về Khách hàng/Nhà cung cấp. Nhấn Cất
 • ​Phần mềm tự động cảnh báo cho kế toán biết tình hình hoạt động của doanh nghiệp như sau:

3. Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trên các tờ khai thuế Kế toán cũng muốn có thể thực hiện kiểm tra nhanh được tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên các hóa đơn kê khai để biết được hóa đơn nào của doanh nghiệp ngừng hoạt động để loại bỏ khi kê khai.
 • Vào Thuế\Tờ khai thuế . Lựa chọn tờ khai thuế
 • Nhấn Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp    
 • Nhấn Dừng nếu người sử dụng muốn dừng kiểm tra để thực hiện xuất tờ khai trước, xem nội dung kiểm tra sau.
 • Người sử dụng có thể xem lại nội dung kiểm tra của tờ khai thuế:
4. Kiểm tra tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trước khi lập chứng từ mua hàng và bán hàng
 • Vào Mua hàng/Bán hàng, chọn Chứng từ mua hàng hóa/Chứng từ bán hàng
 • Nhấn Kiểm tra tình trạng hoạt động DN
  Trên chứng từ mua hàng, hiển thị như sau:
  Trên chứng từ bán hàng, hiển thị như sau:
5. Lưu ý: Danh sách các tình trạng hoạt động của doanh nghiệp có thể kiểm tra được.
  • NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
  • NNT đang hoạt động (được cấp thông báo MST)
  • NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
  • NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng MST
  • NNT ngừng hoạt động và đã đóng MST
  • NNT tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn


Xem thêm