[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R30 > Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile

Tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo trên AMIS Mobile


  
1. Mục đích
Khi nhân viên kinh doanh lập đơn đặt hàng trên AMIS CRM Mobile chương trình tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng đó xuống kế toán và đồng thời lấy được các thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khách hàng đã được khai báo
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R30: Nhân viên kinh doanh lập đơn hàng trên AMIS CRM Mobile, chương trình cập nhật thông tin đơn hàng trên AMIS.VN - Bán hàng mà không tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng xuống AMIS.VN - Kế toán, dẫn đến nhân viên kinh doanh phải thực hiện cập nhật lại thông tin đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Bán hàng để chương trình cập nhật trên AMIS.VN - Kế toán
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình tự động lấy được thông tin đơn đặt hàng mà nhân viên kinh doanh lập trên AMIS CRM Mobile, thông tin liên hệ, thông tin xuất hóa đơn, địa chỉ cụ thể của khác hàng về AMIS.VN - Kế toán
1. Tự động lấy được thông tin đơn hàng được lập trên AMIS CRM Mobile về AMIS.VN - Kế toán
  • Khi nhân viên kinh doanh lập đơn hàng với tình trạng Đề nghị ghi trên AMIS.VN CRM

  • Chương trình tự động lấy thông tin đơn hàng về tab Đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Kế toán

2. Tự động lấy thông tin khách hàng được thêm trên AMIS CRM
  • Khi kế toán Thêm khách hàng trên AMIS.VN - Kế toán, chương trình tự động thêm mới khách hàng trên AMIS CRM
  • Khi kế toán Sửa khách hàng trên AMIS.VN - Kế toán, chương trình tự động cập nhật khách hàng trên AMIS CRM
3. Tự động cập nhật vật tư hàng hóa trên AMIS.VN - Kế toán sang AMIS CRM
  • Khi Thêm vật tư hàng hóa trên AMIS.VN - Kế toán, chương trình tự động thêm mới vật tư hàng hóa trên AMIS CRM
  • Khi Sửa vật tư hàng hóa trên AMIS.VN - Kế toán, chương trình tự động cập nhật vật tư hàng hóa trên AMIS CRM


Xem thêm
Giúp nắm được số tiền phải trả, đã tạm ứng, đã trả, còn phải trả của từng hợp đồng mua dùng làm căn cứ cân đối dòng tiền
Nhanh chóng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho khách hàng thông qua chatbot khi làm việc với phần mềm kế toán hoặc xem hướng dẫn sử dụng phần mềm
Cải tiến hiệu năng khi cất chứng từ và bổ sung báo cáo để thống kê các chứng từ bị thay đổi sau ngày khóa sổ
Cập nhật danh mục địa bàn hành chính của tỉnh Thanh Hóa và Lâm Đồng theo HTKK 4.1.0
Thay đổi cách tìm kiếm trên danh sách nhập số dư vật tư tồn kho hàng hóa
Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ
Hiển thị thông tin số lượng hàng đã giao, doanh số đã thực hiện khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng
Thay đổi tổng đài tư vấn hỗ trợ mới MISA SUPPORT thay thế cho đầu số 1900 8677
Cải tiến việc quản lý hóa đơn để tránh gặp tình trạng hóa đơn đã phát hành hoặc in ra rồi nhưng vẫn được xóa hoặc sửa thông tin hóa đơn
Biết được công nợ giảm do khách hàng đã thanh toán và khoản giảm trừ công nợ khi xem báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo nhân viên và khách hàng
Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Báo cáo sổ chi tiết mua hàng hiển thị được thông tin Tài khoản Nợ/Có, Đơn vị, KMCP giúp nhanh chóng biết được tài khoản hạch toán, khoản mục hạch toán