[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân sách > Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị

Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị


  
1. Nội dung
Giúp phân bổ phần chi phí chung của khối quản lý cho các đơn vị khác.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Ngân sách, chọn Xác định tỷ lệ PB chi phí khối quản lý cho các đơn vị.

2. Khai báo các thông tin chung của chứng từ:
  • Chọn thời gian thực hiện phân bổ
  • Tại mục Đơn vị phân bổ: chọn đơn vị là khối quản lý cần phân bổ chi phí cho các đơn vị khác.

3. Tại mục Mã đơn vị được phân bổ CP: nhấn biểu tượng , chọn đơn vị được phân bổ chi phí.
4. Tại cột Tỷ lệ phân bổ: nhập tỷ lệ phân bổ chi phí tương ứng với từng đơn vị.
Lưu ý: Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%

5. Nhấn Cất.
Lưu ý: Để xem được danh sách các chứng từ Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị đã lập, thực hiện như sau:
  • Mở chứng từ Xác định tỷ lệ phân bổ chi phí khối quản lý cho các đơn vị lên.
  • Nhấn Hoãn, sau đó chọn chức năng Duyệt để xem được danh sách chứng từ.

  • Để xem được nội dung của chứng từ, nhấn đúp chuột vào chứng từ muốn xem.

Lưu ý: Chương trình sẽ lấy lên danh sách chứng từ của chi nhánh đang làm việc và của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.


Xem thêm