[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  

1. Nội dung

Sau khi đặt mua phần mềm hóa đơn điện tử, khách hàng phải xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MeInvoice.vn và xác nhận tài nguyên được cấp thì mới sử dụng được phần mềm.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

Sau khi MISA cấp tài nguyên cho khách hàng, hệ thống sẽ gửi email cho khách hàng thông tin về tài nguyên MISA đã cấp.
Lưu ý
:
  • Việc xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ, khách hàng chỉ phải thực hiện một lần duy nhất khi mua mới phần mềm.
  • Khi gia hạn thời gian sử dụng hoặc mua thêm gói hóa đơn sử dụng thì khách hàng chỉ cần thực hiện xác nhận tài nguyên được cấp trên website https://app.meinvoice.vn
  • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
 Khách hàng thực hiện theo 1 trong cách 2 sau:

Cách 1: Xác nhận trên phần mềm AMIS.VN - Kế toán

Cách 2: Xác nhận trên website https://meinvoice.vn


Xem thêm