[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Sau khi nhập chứng từ phát sinh, kế toán có thể xem được các báo cáo phân tích, thống kê dữ liệu và tùy chỉnh mẫu báo cáo theo nhu cầu:
2. Hướng dẫn trên phần mềm
2.1. Xem báo cáo trên tab Báo cáo phân tích của từng phân hệ

2.2. Xem báo cáo trên màn hình danh sách báo cáo

2.3. Sửa mẫu báo cáo động

2.4. Sửa mẫu báo cáo tĩnh

2.5. Tùy chỉnh in báo cáo


Xem thêm