[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Mục đích
Cho phép kế toán lựa chọn cùng lúc xem được báo cáo tổng hợp trên một vài chi nhánh hoặc chọn xem báo cáo của tất cả các chi nhánh bao gồm cả chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc, giúp quản lý việc hạch toán riêng biệt một cách khoa học (giai đoạn 6).
2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R50: Chương trình đã đáp ứng được tính năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh.
 • Từ phiên bản R50 trở đi: Chương trình bổ sung thêm phạm vi các báo cáo đáp ứng được tính năng này.
2.1 Để thực hiện chức năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh thực hiện như sau:
 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ.
 • Tích chọn Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh.
 • Nhấn Áp dụng để thực hiện chức năng.
2.2. Phạm vi các báo cáo đáp ứng trong giai đoạn 6 cụ thể là:
 • Tổng hợp công nợ phải trả theo nhóm nhà cung cấp.
 • Tình hình thực hiện đơn mua hàng.
 • Thống kê số lượng tồn kho và số lượng đặt hàng chưa giao.
 • Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình.
 • Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo hợp đồng.
 • Tổng hợp doanh số hợp đồng theo đơn vị.
 • Tổng hợp doanh số mặt hàng theo hợp đồng bán
 • Tình hình thực hiện hợp đồng bán.
 • Sổ Nhật ký chung.
 • Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc)
 • Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu ngang)
 • Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng.
Xem chi tiết việc thực hiện chức năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh tại đây.


Xem thêm
Bổ sung báo cáo tình hình quyết toán tạm ứng của nhân viên chi tiết theo từng chứng từ
Bổ sung lựa chọn không cho phép ghi sổ chứng từ chi tiền âm
Cho phép kế toán xem được báo cáo tồn quỹ đến từng ngày (bao gồm cả tiền mặt và tiền gửi ngân hàng)
Bổ sung chức năng Xóa dữ liệu
Ưu tiên xác thực mật khẩu MISA ID bằng email rồi mới xác thực bằng số điện thoại
Chỉ cho phép khởi tạo mẫu hóa đơn trên MEIN và tự động lấy về ACT2
Tự động cảnh báo cho kế toán biết tình trạng hoạt động của doanh nghiệp với hóa đơn đầu vào và hóa đơn đầu ra
Bổ sung thêm Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh và Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ thuộc nhóm báo cáo phân tích
Cho phép Kế toán khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì có thể chọn được đích danh phiếu chi tạm ứng nào và tự động sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu.
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử hoặc xóa hóa đơn điện tử
Tự động cảnh báo cho kế toán kiểm tra các thông tin khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn hoặc phát hành hóa đơn đầu tiên trên phần mềm
Cải tiến Esign nhằm tăng cường tính bảo mật của hệ thống