[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Kiểm tra nhanh được số tồn của các vật tư hàng hoá trên trên từng kho, khi hạch toán trên các chứng từ mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho, chuyển kho.
    2. Các bước thực hiện
    1. Nhấn chuột phải vào vật tư hàng hóa trên tab Hàng tiền của chứng từ mua hàng/bán hàng/nhập kho/xuất kho/chuyển kho. Ví dụ: trên chứng từ xuất kho.
    2. Chọn Xem số tồn vật tư (hoặc nhấn phím Ctrl+F2).    Xem thêm