[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R26 > 13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị

13. Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, chương trình lấy được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị


  
1. Mục đích
Từ phiên bản R26, phần mềm AMIS.VN - Kế toán cho phép khách hàng biết được thông tin Số điện thoại cố định của khách hàng khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra file Excel giúp hỗ trợ in danh sách giao hàng phục vụ việc giao hàng tại đơn vị.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel chưa có thông tin số điện thoại khách hàng đã khai báo, kế toán phải xuất danh sách chứng từ bán hàng ra excel và dùng hàm Vlookup để có được danh sách giao hàng như yêu cầu. 
  • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi xuất khẩu danh sách chứng từ bán hàng ra excel, phần mềm xuất khẩu được thông tin số điện thoại của khách hàng để làm danh sách giao hàng phục vụ cho việc giao hàng tại đơn vị:
    • Số điện thoại cố định (đối với khách hàng là tổ chức).
    • Số điện thoại di động (đối với khách hàng là cá nhân).
    • Cả số điện thoại di động và số điện thoại cố định đối với khách hàng là cá nhân hoặc nhân viên. 
Xem thêm
1. Cho phép mua thêm, gia hạn dịch vụ MeInvoice ngay trên AMIS.VN - Kế toán
2. Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice giúp khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
3. Thực hiện luồng cất, ghi sổ thành bất đồng bộ giúp tối ưu hiệu năng
4. Chương trình hiển thị các hợp đồng bán có tình trạng ghi doanh số là bản nháp thì có màu đặc trưng giúp dễ dàng nhận biết
5. Cho phép khách hàng quản lý đơn đặt hàng phần mềm MeInvoice và các thông tin thanh toán, xuất hóa đơn của đơn hàng ngay trên AMIS.VN - Kế toán
6. Thay đổi thông tin của các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh để đáp ứng đúng Quyết định số 1686/QĐ-BTC
7. Khi upload ảnh lên VTHH nếu ảnh quá 1MB thì hệ thống tự động giảm dung lượng ảnh về nhỏ hơn hoặc bằng 1MB để đảm bảo hiệu năng của Server
8. Cải tiến các email xác nhận đặt hàng, email cấp tài nguyên Meinvoice giúp khách hàng hiểu ngay được cần đăng nhập vào đâu để sử dụng
9. Kế toán có thể chọn và bỏ chọn linh hoạt các dòng trên các danh sách giúp thao tác nhanh chóng và thuận tiện hơn
10. Cải tiến hiệu năng một số chức năng trên danh sách hợp đồng theo cơ chế mới
11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng
12. Khi in báo cáo Ngày thanh toán theo khách hàng, chương trình hiển thị thông tin nhân viên bán hàng để thuận tiện tính hoa hồng từng nhân viên bán hàng
14. Tích hợp các tờ khai thuế với HTKK 4.0.8 để nộp báo cáo thuế nhà nước