[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Home > Bán hàng > Các bước để sử dụng ứng dụng Bán hàng > Nhập dữ liệu vào ứng dụng Bán hàng

Nhập dữ liệu vào ứng dụng Bán hàng

Hàng ngày khi phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động bán hàng như: tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, chào hàng, bán hàng... nhân viên kinh doanh sẽ vào các phân hệ tương ứng với nghiệp vụ thực tế để cập nhật dữ liệu vào hệ thống. Người dùng có thể tra cứu các nghiệp vụ mà ứng dụng đã đáp ứng được:


    See also