[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi thực hiện khen thưởng hoặc định kỳ hàng năm, nhân sự sẽ tiến hành thống kê, báo cáo về hoạt động khen thưởng để phục vụ mục đích quản lý chung của công ty và ban lãnh đạo.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Khác\Khen thưởng và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Khen thưởng.

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

  • Đối với các biểu đồ, có thể nhấn Lưu biểu đồ để tải biểu đồ về máy.


3. Danh sách báo cáo Khen thưởng

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Báo cáo tổng hợp khen thưởng theo phòng ban

Cho phép tổng hợp số lần khen thưởng, giá trị khen thưởng theo từng phòng ban trong đơn vị

2

Danh sách khen thưởng theo phòng ban

Cho phép tổng hợp thông tin chung về quyết định khen thưởng của từng phòng ban, bao gồm: quyết định khen thưởng cho cả phòng và quyết định khen thưởng cho cá nhân, tập thể thuộc phòng đó.

3

Danh sách khen thưởng theo nhân viên

Cho phép thống kê thông tin khen thưởng của từng nhân viên về: Số lần, lý do, hình thức, giá trị, trạng thái thực hiện.

4

Báo cáo chi tiết khen thưởng

Cho phép thống kê chi tiết từng quyết định khen thưởng về: Thời gian, lý do, người quyết định khen thưởng, người được khen thưởng, giá trị khen thưởng…

5

Báo cáo tổng hợp nhân viên được khen thưởng

Cho phép thống kê theo tháng, quý hoặc năm về: số lượng nhân viên được khen thưởng, đó là những nhân viên nào và giá trị khen thưởng là bao nhiêu

6

Biểu đồ phân tích chi phí khen thưởng theo phòng ban

Cho phép phân tích chi phí khen thưởng của từng phòng ban trong một khoảng thời gian hoặc một chu kỳ thời gian.

7 Biểu đồ phân tích chi phí khen thưởng trong năm
Cho phép nhân sự phân tích và so sánh được chi phí khen thưởng trong năm qua các tháng/quý của 1 đơn vị hoặc phòng ban nhất địnhXem thêm