[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Nhân sự có thể thực hiện lập các báo cáo phục vụ thực hiện các thủ tục thôi việc và phục vụ công tác quản lý và hoạch định các chính sách trong đơn vị
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thủ tục\Thôi việc và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Thôi việc.

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo.
  • Đối với báo cáo động, có thể thiết lập tham số báo cáo ngay và Xuất khẩu báo cáo trên giao diện.
3. Danh sách báo cáo nhân viên đi công tác
 

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Danh sách nhân viên chưa hoàn thành thủ tục thôi việc

Cho phép thống kê và theo dõi được trong khoảng thời gian được chọn có những nhân viên nào đang chuẩn bị thôi việc hoặc đã nghỉ việc nhưng chưa hoàn tất các thủ tục thôi việc

2

Biểu đồ phân tích lý do thôi việc

Cho phép theo dõi được trong năm mức độ biến động nhân sự của đơn vị là chủ yếu do nguyên nhân nào để đề xuất các phương án cải tiến và khắc phục

3

Báo cáo thống kê ngày công của nhân viên thôi việc

Cho phép thống kê và theo dõi được trong tháng nhân viên đã được duyệt thôi việc thì nhân viên đó có bao nhiêu công đi làm, bao nhiêu công nghỉ Ốm, Nghỉ con ốm, nghỉ việc riêng hay nghỉ không lương... Căn cứ vào đó để nhân viên nhân sự có thể thực hiện việc thanh toán tiền lương, tiền thưởng (nếu có) hoặc các khoản thanh toán nghỉ chế độ bảo hiểm cho nhân viên thôi việc đó

4

Danh sách nhân viên nghỉ việc chưa nhận sổ bảo hiểm

Cho phép thống kê được danh sách những nhân viên đã nghỉ việc nhưng chưa nhận lại sổ bảo hiểm xã hội. Nhân sự căn cứ vào danh sách này để liên lạc trả sổ đảm bảo lợi ích cho nhân viên

5 Danh sách đề nghị xác nhận sổ bảo hiểm xã hội
 Cho phép thống kê quá trình đóng bảo hiểm của nhân viên nghỉ việc trong đơn vị ở khoảng thời gian nhất định. Nhân sự căn cứ vào đó gửi thông báo yêu cầu nhân viên kiểm tra và xác nhận lại quá trình đóng bảo hiểm này đảm bảo quyền lợi cho người lao động
6 Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 Cho phép lập các chứng từ khấu trừ thuế thu nhập các nhân cho các nhân viên nghỉ việc yêu cầu cung cấp chứng từ khấu trừ theo từng kỳ tính thuế. Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân giúp nhân viên có căn cứ để tự quyết toán thuế hoặc ủy quyền quyết toán thuế cho đơn vị công tác mới
7 Danh sách nhân viên nghỉ việc
 Cho phép liệt kê danh sách nhân viên nghỉ việc và các lý do nghỉ việc của từng nhân viên
8 Danh sách tài sản cần bàn giao khi thôi việc
 Cho biết những tài sản mà nhân viên cần phải bàn giao khi thôi việc phục vụ quá trình thu hồi tài sản tránh thất thoát chi phí cho đơn vịXem thêm