[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi nhân viên đi công tác về hoặc định kỳ hàng tháng/quý/năm, nhân sự sẽ tiến hành thống kê, báo cáo về tình hình nhân sự đi công tác và các khoản công tác phí để phục vụ mục đích quản lý chung của công ty và ban lãnh đạo.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thủ tục\Công tác và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Công tác.

2. Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo.
  • Đối với báo cáo động, có thể thiết lập tham số báo cáo ngay và Xuất khẩu báo cáo trên giao diện.
3. Danh sách báo cáo nhân viên đi công tác
 

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Danh sách nhân viên đi công tác

Cho phép thống kê danh sách nhân viên đi công tác tại một thời điểm về: mục đích, thời gian và địa điểm đi công tác

2

Quá trình đi công tác của nhân viên

Cho phép thống kê quá trình đi công tác của nhân viên trong một khoảng thời gian về: địa điểm, thời gian

3

Biểu đồ phân tích cơ cấu công tác phí

Cho phép phân tích cơ cấu các khoản công tác phí của những nhân viên đi công tác trong khoảng thời gian nhất định

4

Danh sách nhân viên chưa thanh toán công tác phí

Cho phép thống kê những nhân viên đã đi công tác về nhưng chưa làm thủ tục thanh toán công tác phí với đơn vị
Xem thêm