[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Hệ thống đã thiết lập sẵn danh mục biểu tính thuế thu nhập theo tháng và theo năm, phục vụ cho việc tạm tính thuế TNCN hàng tháng và quyết toán thuế TNCN vào cuối năm cho nhân viên trong đơn vị.
Lưu ý:
  • Nhân sự không thể chỉnh sửa các thông tin trong biểu tính thuế thu nhập.
  • Lựa chọn Biểu thuế theo để chuyển chế độ xem biểu tính thuế theo tháng hoặc theo năm.Xem thêm