[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Bổ sung thông điệp về AMIS.VN Mobile trong email gửi từ AMIS.VN - Nhân sự

Bổ sung thông điệp về AMIS.VN Mobile trong email gửi từ AMIS.VN - Nhân sự


1. Mục đích
Giúp khách hàng biết đến ứng dụng AMIS.VN Mobile từ các email được gửi từ AMIS.VN - Nhân sự
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khi nhận được các email từ AMIS.VN - Nhân sự, chương trình hiển thị thêm thông tin về ứng dụng AMIS.VN Mobile giúp khách hàng biết đến và cài đặt.
(a)
Khách hàng có thể quét mã QR Code hoặc nhấn vào iOS hoặc Android để tải ứng dụng.
Lưu ý: Nhấn Không hiển thị lại thông tin này để không hiển thị thông tin về AMIS.VN Mobile trên loại emial và người nhận mail tương ứng ở các lần gửi sauXem thêm