[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Trong quá trình làm việc tại đơn vị, thông tin về nhân viên thường có sự thay đổi cần phải được cập nhật thường xuyên như:
  • Tình trạng hôn nhân.
  • Chỗ ở, hộ khẩu, người cần liên hệ trong trường hợp khẩn cấp
  • Tình trạng sức khoẻ
  • Bằng cấp, chứng chỉ mới
  • Thông tin về người thân
  • Thông tin vị trí, phòng ban làm việc thay đổi
  • Các quyết định điều chỉnh lương, hợp đồng lao động
  • ...
Việc cập nhật hồ sơ định kỳ của nhân viên được thực hiện trên phần mềm theo các cách sau:


Xem thêm