[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép cập nhật tài liệu liên quan đến hồ sơ nhân sự của nhiều nhân viên cùng lúc để tiết kiệm thời gian cho nhân sự.
2. Các bước thực hiện

Đặt tên file tài liệu

Cập nhật tài liệu hàng loạtXem thêm