[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Cho phép nhân sự lập các đợt cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động khi tiếp nhận nhân viên mới/thuyên chuyển/bộ nhiệm, khi nhân viên có nhu cầu hay cấp phát theo quy định của công ty.

2. Xem phim hướng dẫn 

(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Tạo đợt cấp phát đồng phục

2. Cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động cho nhân viên


Xem thêm