[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập địa chỉ Email dùng để gửi thông báo hàng loạt và thiết lập địa chỉ Email dùng để nhận thông báo từ hệ thống khi có hoạt động nộp đơn, duyệt đơn... trong phân hệ Quản lý thời gian, phân hệ Công tác như: nộp đơn xin nghỉ, đơn xin đi muộn về sớm...; gửi đề nghị đi công tác...

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập Email gửi thông báo

Bước 2: Thiết lập Email nhận thông báoXem thêm