[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R34 > Cho phép nhập khẩu bảng tổng hợp công từ excel vào phần mềm thay vì Xuất khẩu/Cập nhật hàng loạt

Cho phép nhập khẩu bảng tổng hợp công từ excel vào phần mềm thay vì Xuất khẩu/Cập nhật hàng loạt


1. Mục đích
Cho phép người dùng có thể nhập khẩu dữ liệu bảng chấm công tổng hợp từ file excel lên chương trình. Áp dụng cho những doanh nghiệp không chấm công chi tiết mà chỉ chấm công tổng hợp trên phần mềm để lưu trữ và theo dõi.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình bổ sung thêm chức năng Nhập khẩu trên giao diện "Bảng chấm công tổng hợp theo thời gian", cho phép người dùng nhập khẩu bảng chấm công tổng hợp từ file excel lên chương trình.
    • Nhấn Nhập khẩu, xuất hiện thông báo "Bạn có muốn loại bỏ toàn bộ nhân viên thuộc bảng chấm công trước khi nhập khẩu không?".
      • Nhấn  chương trình sẽ xóa dữ liệu nhân viên đi và chỉ hiển thị danh sách nhân viên theo file excel đã nhập khẩu.
      • Nhấn Không chương trình sẽ ghi đè thông tin trên excel vào phần mềm, còn với nhân viên không có trên excel thì sẽ giữ nguyên thông tin.
=> Xem chi tiết cách thực hiện tại đây.Xem thêm