[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Sau khi đơn vị thực hiện tiếp nhận nhân viên mới, nhân sự sẽ tiến hành đăng ký mã số thuế TNCN cho những nhân viên chưa có mã số thuế.

2. Xem phim hướng dẫn 


Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Lương. Tại mục Thuế, chọn Tờ khai ĐK MST cá nhân.

2. Khai báo các thông tin của hồ sơ đăng ký TNCN:
  • Lựa chọn Cơ cấu tổ chức và nhập khoảng thời gian nhân viên vào làm, sau đó nhấn Lấy dữ liệu để hệ thống lấy danh sách nhân viên chưa có MST cá nhân từ phân hệ Hồ sơ.
  • Khai báo thông tin tờ khai.

Lưu ý:
  • Nhân sự có thể nhấn Chọn nhân viên để bổ sung nhân viên vào danh sách hoặc nhấn Loại bỏ để xóa nhân viên khỏi danh sách đăng ký MST TNCN.
  • Nhấn Nhập lại tờ khai để xóa toàn bộ dữ liệu trên tờ khai.

4. Nhấn Cất.
5. In tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN bằng cách nhấn In và chọn loại tờ khai.

6. Mang bản đăng ký MST TNCN đi nộp cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
7. Sau khi Cơ quan Thuế duyệt đăng ký, nhân sự có thể cập nhật thông tin MST TNCN của nhân viên vào tab Thông tin công việc trên phân hệ Hồ sơ.


Xem thêm