[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Hoạt động đánh giá chất lượng khóa đào tạo tại tổ chức, đơn vị được thực hiện thông qua các bước:
  • Nhân sự tổ chức cuộc khảo sát đánh giá khóa đào tạo
  • Thông báo cuộc khảo sát đánh giá tới nhân viên
  • Nhân viên thực hiện đánh giá khóa đào tạo
  • Nhân sự tổng hợp kết quả đánh giá của nhân viên và làm báo cáo
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

Bước 1: Cho phép nhân viên đánh giá trực tuyến sau khóa đào tạo

Bước 2: Thông báo mời nhân viên tham gia đánh giá khóa đào tạo

Bước 3: Tổng hợp kết quả đánh giá khóa học


Xem thêm