[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

(Đang trong giai đoạn phát triển)

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi chương trình phúc lợi kết thúc, nhân sự sẽ thực hiện khảo sát và tổng hợp ý kiến đánh giá của nhân viên tham gia để rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Thiết lập cuộc khảo sát

Bước 2: Thông báo mời nhân viên tham gia khảo sát

Bước 3: Tổng hợp kết quả khảo sátXem thêm