[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Hợp đồng của nhân viên cần được gia hạn trong các trường hợp:
  • Cần ký tiếp một hợp đồng xác định thời hạn mới hoặc một hợp đồng không xác định thời hạn.
  • Cần ký một phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian cho hợp đồng lao động gốc.
Trong một số trường hợp có phát sinh nhu cầu sửa đổi hoặc bổ sung vào nội dung của hợp đồng lao động đã ký kết, nhân sự phải thực hiện bổ sung phụ lục hợp đồng.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Nhân sự có thể lập nhanh danh sách các hợp đồng cần gia hạn/sửa đổi/bổ sung để chuyển cho người có thẩm quyền ký duyệt bằng cách: xuất khẩu báo cáo Danh sách hợp đồng sắp hết hạn ra file excel, sau đó chỉnh sửa lại theo nhu cầu.

2.1 Ký hợp đồng lao động mới

2.2 Ký phụ lục hợp đồng lao động
4. Lưu ý
Sau khi lập hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Nhân sự có thể thực hiện trộn thông tin hợp đồng/phụ lục hợp đồng với mẫu hợp đồng/phụ lục hợp đồng để in ra phục vụ cho công tác ký kết và lưu trữ hồ sơ => Xem chi tiết tại đây


Xem thêm