[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên nghỉ việc, Nhân sự thực hiện các thủ tục thôi việc cho nhân viên như: thu hồi tài sản, giải quyết công nợ, giải quyết chế độ cho nhân viên...
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Trước khi làm thủ tục thôi việc cho nhân viên, Nhân sự cần khai báo các thủ tục thôi việc và thiết lập các thủ tục thôi việc cho từng Vị trí công việc.

Bước 1. Làm thủ tục thôi việc

Bước 2. Giải quyết công nợ cho nhân viên

Bước 3. Giải quyết các chế độ cho nhân viên thôi việc

Bước 4. Hoàn thành các thủ tục giải quyết thôi việc

Bước 5. Cập nhật thôi việc cho nhân viên

Lưu ý
:
  • Có thể quản lý danh sách biểu mẫu giải quyết thôi việc bằng cách nhấn Liên kết nhanh\Biểu mẫu giải quyết thôi việc.

  • Có thể trộn thông tin của nhân viên với các mẫu giải quyết thôi việc bằng cách nhấn chuột phải và chọn Trộn văn bản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm