[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép nhân sự gửi email thông báo về việc có nhân viên thôi việc cho nhân viên trong đơn vị
2. Hướng dẫn trên phần mềm
Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng với nhân viên đã được khai báo thông tin email tại phân hệ Hồ sơ\tab Thông tin liên hệ.
 • Vào phân hệ Thủ tục\Thôi việc.

 • Nhân sự gửi Email cho nhân viên thôi việc bằng cách:
  • Chọn đơn xin thôi việc của nhân viên.
  • Nhấn Gửi Email

 • Nhân sự có thể gửi Email cho từng nhân viên hoặc cho toàn nhân viên trong đơn vị bằng cách nhấn Gửi đích danh từng người hoặc Gửi theo cơ cấu tổ chức.
  • Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi email cho từng người tại đây.
  • Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi email theo cơ cấu tổ chức tại đây.


Xem thêm