[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Sau khi nhân viên đi công tác về, nhân sự cần theo dõi việc thực hiện các thủ tục quyết toán tạm ứng và tình hình hoàn thành báo cáo công tác của nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
Bước 1: Cập nhật các khoản thanh toán cho nhân viên

Bước 2: Cập nhật tình trạng hoàn thành thủ tục cho nhân viênXem thêm