[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ

Giúp Nhân sự đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh cho nhân viên.

2. Xem phim hướng dẫn 

(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập bảng kê đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bước 2: Nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ cho Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Bước 3: Cập nhật thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh vào hồ sơ nhân viênXem thêm