[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh sự cố như kỷ luật lao động, tai nạn lao động, nhân sự sẽ thực hiện khai báo thông tin sự cố.
2. Xem phim hướng dẫn
(Phim)
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện
1. Vào menu Khác\Sự cố.

2. Nhấn Thêm.
 
3. Khai báo thông tin liên quan đến sự cố.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể nhập khẩu sự cố từ file Excel vào phần mềm bằng cách chọn Tiện ích\Nhập khẩu sự cố. Tham khảo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm