[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R27 > Khi nhân viên nghỉ việc, hợp đồng của nhân viên tự động chuyển trạng thái thành Hết hiệu lực

Khi nhân viên nghỉ việc, hợp đồng của nhân viên tự động chuyển trạng thái thành Hết hiệu lực


1. Mục đích
Khi nhân viên nghỉ việc thì những hợp đồng của nhân viên đang còn hiệu lực sẽ tự động chuyển sang trạng thái Hết hiệu lực giúp dễ quản lý.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R27 trở đi: Khi nhân viên chuyển từ trạng thái từ Đang làm việc, Thử việc, Học việc, Thực tập sinh, Đình chỉ công tác, Không có việc làm, Đang làm thủ tục thôi việc sang 1 trong các trạng thái: Nghỉ hưu, Nghỉ việc, Nghỉ khác, Mất việc làm, Sa thải thì những hợp đồng của nhân viên có trạng thái Đang có hiệu lực sẽ tự động chấm dứt từ ngày nghỉ việc, chương trình hiển thị thông báo như sau:

Xem hướng dẫn giải quyết thủ tục cho nhân viên thôi việc tại đây.


Xem thêm